OUR TOPPERS

Bhakti Desai - 94% Lekha Naidu - 82% Manali Sakpal - 86% Neha Vedak - 90%
 
Parnika Vishe - 90% Payal Jadhav - 92% Raj Wandre - 93.8% Raju Nath -86%
 
Raunak Waghela -87% Sapna Giri -83% Shravani Ghadge -88% Shrutika Sapkal -93.60%
 
Shubha Chaudhary -93.5% Swapnil Wandre -92% Tanmay Bhombe -94.6% Vignesh Shinde -85%
 
Name Maths Physics Chemistry Biology CET
vinet pandey 92 86 84 - 134
Kiran Rajput 88 80 78 - 144
Akshay Malekar 78 78 73 79 -
Pooja Jadhav 75 80 73 79 -
Pranali sonsare - - - 91 -
Lekha Rajput - - - 88 -
Dinesh Lohar 98 - - - 146
Kiran Bisht - - - - 128
Kaustubh Rajput 83 - - - -
Ajita Bhonkar - - - - 117